LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Troska Zaufanie Doświadczenie Empatia Współpraca z klientem

Kancelaria Radcowska Aleksander Sielicki we współpracy z Vientos Ewa Łuczak
serdecznie zapraszają do nawiązania kontaktu. 

Prawnicy i specjaliści Kancelarii Vientos Ewa Łuczak i Kancelarii Radcowskiej Aleksandra Sielickiego we współpracy
z ekspertami i biegłymi różnych specjalizacji tworzą grupę praktyków, którzy z dużym sukcesem przeprowadzają klienta przez kolejne etapy wszelkiego rodzaju postępowań.

Obszary praktyki prawnej

W czym możemy Tobie pomóc?

roszczenia do banków

z tytułu nieprawidłowo udzielanych kredytów, spredów walutowych

prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

alimenty, kontakty z dziećmi, rozwody, podziały majątku, spadki, darowizny

obsługa prawna przedsiębiorców

zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, tworzenie spółek, przekształcenia, sprawy pracownicze, opiniowanie i tworzenie umów

windykacja należności od kontrahentów w zakresie działalności gospodarczej

jak i od dłużników w obrocie cywilnoprawnym

pomoc prawna w zakresie obrony przed roszczeniami wierzycieli
dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń, UFG i PBUK,

od zgłoszenia szkody do zakończenia postępowania sądowego i egzekucyjnego w tym wsparcie biegłych różnych dziedzin w sprawach:

dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń na życie, oraz od ZUS (KRUS), w tym
dochodzenie roszczeń od pracodawców w związku z wypadkiem przy pracy
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od kontrahentów

(szkody przewozowe, deliktowe i kontraktowe)

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od placówek służby zdrowia, zarówno publicznych (szpitale, ZOZ-y)

jak też niepublicznych (NZOZ, prywatne kliniki, prywatna praktyka lekarska), z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, skutków leczenia eksperymentalnego

upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
dochodzenie odszkodowań i roszczeń na podstawie Map Służebności

dotyczących służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości, wywłaszczeń pod drogi oraz związanych z usunięciem nieużywanych elementów sieci przesyłowych

porady prawne dla osób fizycznych i firm dotyczące służebności sieci przesyłowej

Kadra

Ewa Łuczak
właścicielka
Aleksander Sielicki
radca prawny
Anna Błoch
członek zespołu
Anna Machnacz
członek zespołu
Nadia Rynarzewska
członek zespołu

Kontakt