LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Sprawy odszkodowawcze

 • porady prawne
 • dochodzenie roszczeń od:
  • zakładów ubezpieczeń, UFG i PBUK oraz od ZUS (KRUS),
  • pracodawców,
  • kontrahentów,
  • osób fizycznych i prawnych,
  • placówek służby zdrowia.
 • dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących ubezpieczenia:
  • komunikacyjnego: OC, AC, NNW,
  • pracowniczego,
  • na życie, rentowego i inwestycyjnego,
  • majątkowego, transportowego i finansowego,
  • OC działalności,
  • posagowego i rentowego,
  • wypadkowego i zdrowotnego z ZUS (KRUS)