ZADZWOŃ: 61 222 6708, 733 221 822


Oferta

Biuro Odszkodowań VIENTOS oferuje:

dochodzenie odszkodowań i roszczeń na podstawie Map Służebności dotyczących służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości, wywłaszczeń pod drogi oraz związanych z usunięciem nieużywanych elementów sieci przesyłowych

porady prawne dla osób fizycznych i firm dotyczące służebności sieci przesyłowej

dochodzenie odszkodowań za osobowe szkody komunikacyjne z bezgotówkowym zapewnieniem samochodu zastępczego i bezgotówkowej naprawy pojazdu

dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń, UFG i PBUK, - od zgłoszenia szkody do zakończenia postępowania sądowego i egzekucyjnego w tym wsparcie biegłych różnych dziedzin w sprawach:

  • szkód osobowych i majątkowych na śliskich lub uszkodzonych chodnikach, drogach
  • ubezpieczenie OC, AC, NNW, majątkowe, transportowe, finansowe
  • OC działalności i inne

dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń na życie, oraz od ZUS (KRUS), w tym:

  • ubezpieczenia posagowe i rentowe z PZU Życie
  • ubezpieczenia pracownicze na życie i NNW
  • ubezpieczenia życiowe, rentowe i inwestycyjne, w tym z tytułu potrąceń w wartości polisy z tytułu jej likwidacji
  • ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne z ZUS (KRUS)

dochodzenie roszczeń od pracodawców w związku z wypadkiem przy pracy

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od kontrahentów (szkody przewozowe, deliktowe i kontraktowe)

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od placówek służby zdrowia, zarówno publicznych (szpitale, ZOZ-y), jak też niepublicznych (NZOZ, prywatne kliniki, prywatna praktyka lekarska), z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, skutków leczenia eksperymentalnego

windykacja należności od kontrahentów w zakresie działalności gospodarczej, jak i od dłużników w obrocie cywilnoprawnym

pomoc prawna w zakresie obrony przed roszczeniami wierzycieli

roszczenia do banków - z tytułu nieprawidłowo udzielanych kredytów, spredów walutowych

prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego - spadki, darowizny, alimenty, rozwody, podziały majątku

obsługa prawna przedsiębiorców - zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, tworzenie spółek, przekształcenia, sprawy pracownicze, opiniowanie i tworzenie umów


Biuro Odszkodowań Vientos: tel./fax 61 222 6708, 733 221 822, e-mail: biuro@vientos.pl