LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym dokładamy wszelkich starań,
  aby każdemu użytkownikowi przeglądającemu nasze strony internetowe i korzystającemu z naszego
  serwisu zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad
  ochrony przetwarzanych danych osobowych.
  Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych
  zebranych za pośrednictwem stron internetowych i informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie
  i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są prawa osób,
  których dane te dotyczą.
  Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych
  (RODO). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą
  się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Są to przykładowo imię
  i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.
 2. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest VIENTOS Ewa Łuczak, 61-817 Poznań, ul. Garncarska 10/6.
  Administrator pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym
  przepisami RODO albo innymi, obowiązującymi przepisami prawnymi, bądź też pod warunkiem
  uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą. Z naszej strony internetowej można korzystać bez
  konieczności podawania danych osobowych. Pobieranie danych osobowych (takich jak np. imię
  i nazwisko, telefon, lub adres e-mail) na naszych stronach odbywa się zawsze na zasadzie
  dobrowolności.
 3. Pliki Cookie
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie jest plikiem tekstowym, wysyłanym
  podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera
  użytkownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka
  internetowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie.
  Uzyskane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie
  umożliwiają przykładowo dopasowanie wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie
  internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia
  swojej przeglądarki, tj. w stosowanym na urządzeniu programie do otwierania i wyświetlania stron
  internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Safari).
 4. Przekazywanie danych osobom trzecim
  Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody.
 5. Przechowywanie danych
  Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny
  do realizacji zapytania użytkownika. Po upływie tych terminów dane zostaną zablokowane
  lub usunięte.
 6. Informacja, korekta i sprzeciw
  Każdy użytkownik ma prawo do informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz
  do ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto w każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę
  na przetwarzanie danych w przyszłości lub zażądać przekazania danych innemu usługodawcy. W tym
  celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: biuro@vientos.pl.
  Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych.
 7. Reklama
  Wyraźnie zabraniamy wykorzystywania przez podmioty trzecie danych kontaktowych opublikowanych
  w ramach obowiązkowego zamieszczania impressum w celu przesyłania reklam i materiałów
  informacyjnych, których wyraźnie nie zamawialiśmy.
  Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku
  przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, np. spamem.
 8. Korzystanie z Google Analytics
  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów
  internetowych oferowanej przez Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
  View,, CA 94043, USA). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które
  są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego ruchów na stronie internetowej.
  Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej
  (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.
  W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak
  uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych
  państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam
  skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania
  ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie
  oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony
  i z internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie
  łączony z innymi danymi Google.
  Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich
  ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne
  korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik
  może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących
  korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych
  przez Google, pobierając i instalując Plug-in dostępny pod adresem:
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 9. Zmiana naszej polityki prywatności
  Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do
  aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na
  naszej stronie internetowej.
 10. Podmiot odpowiedzialny
  VIENTOS Ewa Łuczak, 61-817 Poznań, ul. Garncarska 10/6.
 11. Inspektor Ochrony Danych w VIENTOS Ewa Łuczak, 61-817 Poznań, ul. Garncarska 10/6.
  e-mail: biuro@vientos.pl