LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Sprawy upadłościowe i restrukturyzacje

  • porady prawne;
  • likwidacje spółek i działalności gospodarczych;
  • upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka);
  • upadłość przedsiębiorcy;
  • postępowania restrukturyzacyjne.