LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Sprawy administracyjne

 • porady prawne;
 • kontakt z organami administracji publicznej;
 • sprawy związane z pobytem cudzoziemca w Polsce:
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zaproszenie.
  • zezwolenia na pracę i powierzenie pracy
 • odwołanie od decyzji organu emerytalno – rentowego – ZUS, KRUS
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego.