LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Sprawy cywilne i pracownicze

 • porady prawne
 • podział majątku wspólnego;
 • sprawy spadkowe:
  • porady prawne w zakresie dziedziczenia, testamentu, zachowku
  • nabycie, odrzucenie spadku.
 • darowizna;
 • opiniowanie i sporządzanie umów (m.in. najem, dzierżawa, roboty budowlane);
 • sprawy o roszczenia wynikające z:
  • umów,
  • gwarancji i rękojmi,
  • niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej,
  • zapłaty za czynsz najmu lokali mieszkalnych,
  • opłat obciążających najemcę, opłat do spółdzielni mieszkaniowej.
 • windykacja należności od dłużników w obrocie cywilnoprawnym;
 • pomoc prawna w zakresie obrony przed roszczeniami wierzycieli;
 • sprawy z zakresu prawa pracy:
  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • odwołania od bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • zwolnienie dyscyplinarne,
  • sprawy o odszkodowanie za mobbing.