LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Sprawy karne i wykroczenia

 • porady prawne;
 • sprawy o przestępstwa ścigane na wniosek:
  • groźba karalna,
  • gwałt,
  • leczenie bez zgody pacjenta
  • niszczenie, uszkadzanie mienia.
 • sprawy o przestępstwa z oskarżenia prywatnego:
  • zniesławienie, znieważenie,
  • naruszenie nietykalności cielesnej,
  • uszkodzenie ciała;
 • sprawy o przestępstwa ścigane z urzędu:
  • pobicie,
  • znęcanie się,
  • uszkodzenie ciała,
  • kradzież z włamaniem,
  • przywłaszczenie mienia.
 • wykroczenia i przestępstwa drogowe;
 • dozór elektroniczny;
 • wsparcie podczas przesłuchań/wysłuchań na Policji.;
 • reprezentowanie oskarżonego w Prokuraturze, w Sądzie;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w Prokuraturze, w Sądzie.