LOGO vientos kancelaria k d 300dpi-02

Sprawy rodzinne

  • rozwody – zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania;
  • alimenty – podwyższenie i obniżenie alimentów, uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego;
  • ustalanie kontaktów rodziców z dziećmi;
  • władza rodzicielskiej – pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzanie władzy rodzicielskiej;
  • zezwolenia na czynności w imieniu dziecka;
  • pochodzenia dziecka – ustalenie, zaprzeczenie, uznanie ojcostwa;
  • przysposobienia (adopcyjne) i opieka prawna;
  • ustanawiania rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
  • rozstrzygania istotnych spraw rodziny przy braku porozumienia między małżonkami.